Get Adobe Flash player

Cijene dozvola

GODIŠNJE DOZVOLE

 • Seniori:

  • Muškarci................................................................................................................500 kn

  • Žene...................................................................................................................... 300 kn

 • Juniori:

  • M i Ž...................................................................................................................... 250 kn

 • Kadeti:

  • M i Ž...................................................................................................................... 150 kn

 

DNEVNE DOZVOLE

 • Salmonidi.............................................................................................................. 150 kn

 • Ciprinidi................................................................................................................... 60 kn

 

UPISNINA ZA NOVE ČLANOVE JE 400 kn

 

Prodajna mjesta za dnevne karte:

- Ured ŠRD "OGULIN", B. Frankopana 13, 047/531-160 (za sve vode)

- restoran "Kod Ive" Jezero Sabljaci 1, 047/535-415 (za jezero Sabljaci)

- Franjo Dujmić, ribočuvar, mob. 099/672-1563 (za sva jezera)

- Marinko Puškarić - Maki, Puškarići 64/g, mob. 095/211-0010 (za Dobru i Vitunjčicu)

- Hotel "Frankopan" Ogulin, I.G.Kovačića 1, 047/525-509 (za sve vode)

- Turistička zajednica, Ogulin, Alojzija Stepinca 1,047/532-278 (za sve vode)

- Rade Mirić, Trošmarija, Mirići 9/C, 095/524-0025, (za akumulaciju HE Lešće)