Dozvole

ŠRD OGULIN

– CJENIK RIBOLOVNIH DOZVOLA-

Vrijedi od 01.01.2022.

DOZVOLANAKNADA (kn)ČLANARINA (kn)UKUPNO (kn)
GODIŠNJA   
      Seniori100,00500,00600,00
      HRVI100,00500,00600,00
      Juniori i žene100,00200,00300,00
      Stariji od 70 god.100,00200,00300,00
CIPRINIDNE VODE   
      Dnevna20,0060,0080,00
      Trodnevna50,00150,00200,00
      Sedmodnevna70,00330,00400,00
SALMONIDNE VODE   
      Dnevna20,00130,00150,00
      Trodnevna50,00325,00375,00
      Sedmodnevna70,00530,00600,00
    
Članarina kadeti i dr.150,00150,00

NAPOMENA: dozvole se uplaćuju jednokratno!

Prodajna mjesta za dnevne karte:

  • Ured ŠRD “OGULIN”, B. Frankopana 13, 047/531-160 (za sve vode)
  • Restoran “Kod Ive” Jezero Sabljaci 1, 047/535-415 (za jezero Sabljaci)
  • Caffe bar „JEZERO“, Ribarići 17, 091/6060-566
  • ribočuvar Tomislav Luketić 098/9333-636 (za sve vode)