Get Adobe Flash player

Rezultati mušićarske lige 2012

grbDonosimo vam rezultate prva tri kola Hrvatske mušićarske lige 2012.

 

 

 

 

 

1.kolo, rijeka Ruda, domaćin ŠRD "Cetina" Sinj 

Pojedinačni rezultati:

1. Rino Žuro..............................Cetina 1, Sinj

2. Marinko Puškarić..................Ogulin 1

3. Ante Poljak...........................Cetina 1, Sinj

4. Joško Šuća...........................Cetina 1, Sinj

5. Tomislav Zlodi......................Goran, Brod na Kupi

6. Miroslav Katičić....................Krka, Knin

7. Krešimir Topić.....................Gora,n Brod na Kupi

7. Mladen Mravak...................Cetina 2, Sinj 

9. Boško Barišić......................Vodencvijet

10.Ivica Mezin.........................Goran, Brod na Kupi

11.Marko Puškarić..................Ogulin 2

12.Neven Ristić......................Ogulin 1

13. Predrag Badanjak............Vodencvijet

14.Jovica Bradoš...................Krka, Knin

15.Domagoj Pokrajčić............Krka, Knin

16.Ivan Marović.....................Cetina 2, Sinj

17.Siniša Hajdin....................Ogulin 1

18.Jure Šuća........................Cetina 2, Sinj

Trojica natjecatelja nisu nastupili na ovom kolu. 

Ekipni rezultati: 

1. Cetina 1, Sinj

2. Goran, Brod na Kupi

3. Ogulin 1

4. Krka, Knin

5.Cetina 2, Sinj

6. Vodencvijet, Zagreb

7. Ogulin 2

 

2.kolo, rijeka Krka, domaćin ŠRD "Krka" Knin

Pojedinačni rezultati:

1. Marinko Puškarić..............Ogulin 1

2. Tomislav Zlodi..................Goran, Brod na Kupi

3  Krešimir Topić..................Goran, Brod na Kupi

4. Miroslav Katičić.................Krka, Knin

Ostali natjecatelji nisu upisali ulov.

Ekipni rezultati:

1. Goran, Brod na Kupi

2. Ogulin 1

3. Krka, Knin

 

3.kolo, rijeka Dobra, domaćin ŠRD "Ogulin" Ogulin

Pojedinačni rezultati:

1. Marinko Puškarić..............Ogulin 1

2. Joško Šuća.......................Cetina 1, Sinj

3. Miroslav Katičić.................Krka, Knin

4. Siniša Hajdin.....................Ogulin 1

5. Rino Žuro.........................Cetina 1, Sinj

Ostali natjecatelji nisu upisali ulov.

Ekipni rezultati:

1. Ogulin 1

2. Cetina 1, Sinj

3. Krka, Knin