Get Adobe Flash player

Hrvatska Mušićarska liga 2013 - 1., 2. i 3. kolo

grbDana 20. i 21. travnja 2013. godine, održana su prva 3 kola Hrvatske mušićarske lige na rijeci Rudi kod Sinja. U nastavku su rezultati te ukupni plasman nakon prva 3 kola.

 

 

1. KOLO

 

Plasman i natjecatelj Ekipa Broj riba Bodovi
1. Joško Šuća Cetina - Sinj 10 7200
2. Marko Puškarić Ogulin - Ogulin 9 6440
3. Mario Mravak Cetina 2 - Sinj 6 4280
4. Marinko Puškarić Ogulin - Ogulin 4 3180
5. Jovica Bradaš Krka - Knin 4 3060
6. Jure Šuća Cetina 2 - Sinj 4 2890
7. Zvjezdan Radočaj Ogulin 2 - Ogulin 4 2880
8. Ante Poljak Cetina - Sinj 4 2840
9. Rino Žuro Cetina - Sinj 4 2780
10. Boris Madžar Ogulin 2 - Ogulin 3 2260
11. Ilija Ličanin Krka Knin 3 2140
12. Domagoj Pokrajčić Krka Knin 3 2100
13. Siniša Hajdin Ogulin - Ogulin 1 700
14. Matija Puškarić Ogulin 2 - Ogulin 0 0
18. Mate Ivišić Cetina 2 - Sinj / /
18. Miroslav Katičić Ogulin - Ogulin / /
18. Sanjin Despot Ogulin - Ogulin / /
 

2. KOLO


Plasman i natjecatelj Ekipa Broj riba Bodovi
1. Rino Žuro
Cetina - Sinj 8 6660
2. Marinko Puškarić
Ogulin - Ogulin 7 5520
3. Joško Šuća
Cetina - Sinj 7 5240
4. Domagoj Pokrajčić
Krka - Knin 4 3360
5. Mario Mravak
Cetina 2 - Sinj 2 1360
6. Ilija Ličanin
Krka - Knin 2 1320
7. Matija Puškarić
Ogulin 2 - Ogulin 1 720
8. Ante Poljak
Cetina - Sinj 1 700
8. Siniša Hajdin
Ogulin - Ogulin 1 700
10. Marko Puškarić
Ogulin - Ogulin 1 620
11. Boris Madžar
Ogulin 2 - Ogulin 1 500
14. Jovica Bradaš
Krka - Knin 0 0
14. Zvjezdan Radočaj
Ogulin 2 - Ogulin 0 0
14. Jure Šuća
Cetina 2 - Sinj 0 0
18. Mate Ivišić
Cetina 2 - Sinj / /
18. Miroslav Katičić
Ogulin - Ogulin / /
18. Sanjin Despot
Ogulin - Ogulin / /

 

3. KOLO

Plasman i natjecatelj Ekipa Broj riba Bodovi
1. Jure Šuća
Cetina 2 - Sinj 11 8740
2. Joško Šuća
Cetina - Sinj 10 7740
3. Marinko Puškarić
Ogulin - Ogulin 7 5300
4. Mate Ivišić
Cetina 2 - Sinj 7 5160
5. Zvjezdan Radočaj 
Ogulin 2 - Ogulin 5 3860
6. Marko Puškarić
Ogulin - Ogulin 4 3160
7. Ante Poljak 
Cetina - Sinj 4 2900
8. Rino Žuro
Cetina - Sinj 3 2460
9. Jovica Bradaš
Krka - Knin 3 2120
10. Mario Mravak
Cetina 2 - Sinj 2 1540
11. Matija Puškarić
Ogulin 2 - Ogulin 1 840
12. Siniša Hajdin
Ogulin - Ogulin 1 800
15. Domagoj Pokrajčić
Krka - Knin 0 0
15. Ilija Ličanin
Krka - Knin 0 0
15. Boris Madžar 
Ogulin 2 - Ogulin 0 0
18. Miroslav Katičić
Ogulin - Ogulin / /
18. Sanjin Despot
Ogulin - Ogulin / /UKUPNI PLASMAN

POJEDINAČNO

Plasman i natjecatelj Zbroj negativnih bodova
1. Joško Šuća 6
2. Marinko Puškarić 9
3. Rino Žuro 18
4. Marko Puškarić 18
5. Mario Mravak 18
6. Jure Šuća 21
7. Ante Poljak 23
8. Zvjezdan Radočaj 26
9. Jovica Bradoš 28
10. Domagoj Pokrajčić 31
11. Ilija Ličanin 32
12. Matija Puškarić 32
13. Siniša Hajdin 33
14. Boris Madžar 36
15. Mate Ivišić 40
16. Miroslav Katičić 48
16. Sanjin Despot 48

 

EKIPNO

Plasman i ekipa Zbroj negativnih bodova
1. Cetina - Sinj 47
2. Ogulin - Ogulin 60
3. Cetina 2 - Sinj 79
4. Krka - Knin 91
5. Ogulin 2 - Ogulin 94