Get Adobe Flash player

RIBOLOVNI REŽIM ZA 2015. GODINU

1. Rijeka GORNJA DOBRA

- Dijelom toka rijeke Gornje Dobre (od željezničkog mosta u Ljubošini pa do jezera Bukovnik) dozvoljen je lov klasičnim načinom i wasser kuglom sa jednom umjetnom muhom bez kontrakuke

- Od željezničkom mosta u Ljubošini do Mirić mosta dozvoljen je lov na umjetne mamce kao što su meps (najmanja veličina 3), blinkeri, silikonci i wobleri (najmanja veličina 5cm) najviše sa jednom trokukom udicom i stisnutim kontrakukama

- Dozvoljen je dnevni ulov jedne kalifornijske pastrve najmanje lovne mjere 30 cm (ukupno 5 kom mjesečno).

2. Rijeka VITUNJČICA

- Dozvoljen je lov klasičnim načinom sa jednom umjetnom muhom bez kontrakuke po sistemu "ULOVI I PUSTI"

3. Rijeka BISTRAC

- Dozvoljen je lov klasičnim načinom sa jednom umjetnom muhom bez kontrakuke po sistemu "ULOVI I PUSTI"

4. Rijeka LIČKA JESENICA

- Od izvora do mosta u Jurjevoj dragi zabranjen je svaki ribolov

- Od mosta u Jurjevoj dragi do Knežević brane dozvoljen je ribolov isključivo klasičnim načinom sa jednom umjetnom muhom bez kontrakuke

- Od Knežević brane nizvodno do ponora dozvoljen je ribolov klasičnim načinom i wasser kuglom s jednom umjetnom muhom bez kontrakuke, sa umjetnim mamcima kao što su meps (najmanja veličina 3), blinkeri, silikonci i wobleri (najmanja veličina 5 cm) najviše sa jednom trokrakom udicom i stisnutom kontrakukom.

- Na dijelu na kojem je dozvoljen ribolov provodi se režim "ULOVI I PUSTI"

5. Jezero SABLJACI

- Dozvoljen je ribolov sa TRI štapa sa po jednom udicom uz upotrebu mamaca životinjskog porijekla, boile ili pahulje

- Ako se lovi živom ribicom dozvoljena je upotreba kao mamac samo onih vrsta koje žive u toj vodi

- Ribolov i prihrana dozvoljeni su isključivo s obale.

- Dozvoljena je upotreba umjetnih mamaca kao što su meps, blinkeri, silikonci i wobleri bez obzira na veličinu.

- Dozvoljen dnevni ulov je

2 kom linjaka lovne mjere 20 cm (mjesečno 10 kom)

1 kom smuđa lovne mjere 40 cm (mjesečno 5 kom)

2 kom štuke lovne mjere 40 cm (mjesečno 10 kom)

1 kom šarana težine 5-7 kg (mjesečno 2 kom)

1 kom amura lovne mjere 90 - 100 cm (mjesečno 2 kom)

2 kg ostale bijele ribe (mjesečno 10kg)

- U zimovniku Stoševo u zimskom periodu dozvoljen je ulov od 10 kom bijele ribe dnevno

- Zabranjuje se prihranjivanje riba svim vrstama žitarica.

- Zabranjuje se razvlačenje udica i prihrana iz čamca, plivanjem i ostalim sličnim načinima.

6. Jezero BUKOVNIK

- Dozvoljen je ribolov sa DVA štapa sa po jednom udicom uz upotrebu svih vrsta mamaca.

- Ribolov je dozvoljen tokom cijele godine uz poštivanje lovostaja za pojedine vrste ribe i ovog režima

- Dozvoljeni dnevni ulov ribe je:

1 kom kalifornijske pastrve lovne mjere 30cm (mjesečno 5 kom)

1 kom šarana lovne mjere 40 cm (mjesečno 5 kom)

1 kom linjaka lovne mjere 20 cm (mjesečno 5 kom)

1 kom amura lovne mjere 80 cm (mjesečno 1 kom) 

1 kg ostale bijele ribe (mjesečno 5kg)

7. Akumulacija HE LEŠĆE (bivša Donja Dobra)

- Dio kojim gospodari ovo društvo proteže se od HE Gojak do rječice Ribnjak (obje obale) i desnom obalom još cca 3000m nizvodno do kote 162 (okomito na selo Čažinka).

- Dozvoljen je ribolov na TRI štapa sa po jednom udicom uz upotrebu mamaca životinjskog i biljnog porijekla.

- Ako se lovi živom ribicom dozvoljeno je koristiti samo one vrste koje žive u toj vodi.

- Ribolov mladice dozvoljen je umjetnim mamcima najmanje veličine 18 cm

- ZBOG OTEŽANOG PRILAZA VODI IZNIMNO SE DOZVOLJAVA RIBOLOV IZ ČAMCA

- Dozvoljen dnevni ulov je:

- 1 kom šarana lovne mjere 40cm (mjesečno 5 kom)

- 2 kom linjaka lovne mjere 20cm (mjesečno 10 kom)

- 1 kom smuđa lovne mjere 40cm (mjesečno 5 kom)

- 1 kom štuke lovne mjere 40cm (mjesečno 5 kom)

- 1kg ostale bijele ribe (mjesečno 5kg)

NAPOMENA:

a) ZABRANJUJE SE UZIMATU POTOČNU PASTRVU, LIPLJANA I MLADICU NA SVIM VODAMA KOJIMA GOSPODARI ŠRD OGULIN

b) ZABRANJUJE SE SVAKI RIBOLOV NA RIJEKAMA TRŽIĆKOJ MREŽNICI, RUDNICI I TOUNJČICI ZBOG OPASNOSTI OD·MINSKO EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

c) ZABRANJEN JE RIBOLOV IZ ČAMCA NA SVIM VODAMA KOJIMA GOSPODARI DRUŠTVO OSIM NA AKUMULACIJI HE LEŠĆE

OPĆE ZABRANE

- Zabranjen je noćni ribolov na svim salmonidnim vodama (pastrva, lipljan, mladica) i to u proljeće od 21:00 do 06:00 sati i ljeti od 22:00 do 05:00 sati

- Zabranjeno je ostavljanje zabačenih ribolovnih štapova bez nadzora i prisutnosti vlasnika

- Zabranjuje se obilježavanje mjesta ribolova i prihrane trajnim oznakama (kanisteri, plastične boce, plovci i slično) već je dozvoljena upotreba isključivo ribičkih markera koji se po završenom ribolovu moraju otkloniti

- Na svim vodama zabranjen je lov žaba, rakova, puževa i pijavica i drugih vodenih životinja

- Najstrože je zabranjen ribolov mrežama, parangalima, podvodnim puškama, ostima i drugim nedozvoljenim sredstvima na svim vodama kojim gospodari ŠRD Ogulin

- Zabranjen je svaki ribolov na uzgojnim potocima kako slijedi: Cerovnički potok, Manojlović potok, Bocin potok, Munjava, Ponikvarski potok, Krakarski potok, Drežnički potok, Rakovački potok, Jasenački potok i Kebino vrelo

- Strogo je zabranjeno samovoljno poribljavanje voda ili bilo kakvo prenošenje riba iz jedne vode u drugu

- Na prirodnom fenomenu Šmitovo jezero i pripadajućem potoku Rupećici zabranjen je svaki ribolov

- Zabranjena je izgradnja i ostavljanje bilo kakvih trajnih ili privremenih objekata uz vodu na mjestu ribolova (razne nadstrešnice, skloništa, mostići, prilazi i slično)

- Djeci i kadetima do 15 godina starosti zabranjeno je samostalno vršenje ribolova već samo uz pratnju roditelja, ribiča juniora ili seniora sa položenim ribičkim ispitom

RIBIČKI KODEKS

- Ne ostavljaj iza sebe na obali smeće i otpatke, naročito ne neugašenu vatru

- Nepristojno je loviti na već zauzetom mjestu

- Ne postoji na obali "moje" i "tvoje" mjesto već se potrudi da ranije dođeš na željeno mjesto.

- Ne možeš tjerati sa zauzetog mjesta nikoga jer nisi vlasnik obale.

- Nikad ne čini ništa što ne želiš da drugi čine tebi

- Za sve vrste ribolova koristi odgovarajući alat kao što su podmetači, mreže čuvarice, sakove i slično u cilju očuvanja riba od oštećenja

OSTALE INFORMACIJE

- Svaki član društva obavezan je voditi evidenciju izlazaka na vodu i ulova u POPISU ULOVA i POPISU GODIŠNJEG ULOVA koju na kraju godine treba potpisanu predati (vratiti) tajniku društva

- Prilikom obavljanja ribolova svaki ribič dužan je svaku uočenu neprirodnu i nenormalnu pojavu na vodi (zagađenje vode, uginuće riba, odronjavanje obale i drugo), hitno prijaviti u ured ŠRD-a na telefon 047/531-160 ili na mobitel 098/181-0908 (predsjednik) ili na mobitel 091/587-5290 (tajnik). Također je dužan prijaviti svakoga tko krši Zakon o slatkovodnom ribarstvu ili ovaj režim.

- Svi članovi ili ostali zainteresirani ribiči radi bolje informiranosti mogu koristiti podatke istaknute u oglasnom ormariću u ulici B. Frankopana u Ogulinu ili na internetskoj stranici www.srd-ogulin.hr

- Adresa društva je: 47300 Ogulin, B. Frankopana 13 (P.P.66.)

Prodajna mjesta za dnevne karte:

- Ured ŠRD "OGULIN", B. Frankopana 13, 047/531-160 (za sve vode)

- restoran "KOD IVE" Jezero Sabljaci 1, 047/535-415 (za jezero Sabljaci)

- Franjo Dujmić, ribočuvar, mob. 099/672-1563 (za sva jezera)

- Marinko Puškarić - Maki, Puškarići 64/g, mob. 095/211-0010 (za Dobru i Vitunjčicu)

- Hotel "FRANKOPA" Ogulin, I.G.Kovačića 1, 047/525-509 (za sve vode)

- Turistička zajednica, Ogulin, Alojzija Stepinca 1,047/532-278 (za sve vode)

- Rade Mirić, Trošmarija, Mirići 9/C, 095/524-0025, (za akumulaciju HE Lešće)

 

Ribolovni režim za 2014 godinu