Get Adobe Flash player

Kup Jože Šoštara 2015 - Rezultati

Dana 19.07.2015.godine na jezeru "Sabljaci" održano je tradicionalno ribičko natjecanje KUP JOŽE ŠOSTARA u lovu ribe udicom na plovak koje se bodovalo kao kolo županijske lige.


Učestvovalo je 7 ekipa i to:

- ŠRD "Ozalj" iz Ozlja
- ŠRD "Slunjčica" iz Slunja
- ŠRD "Ogulin 1" iz Ogulina
- ŠRD "Ogulin 2" iz Ogulina
- ŠRD "Draqanić" iz Draganića
- KŠR "Korana" iz Karlovca
- KŠR "Mrežnica" iz Duge Rese

ŠRU .Štuka" iz Lasinje ŠRD .Karnačnik" iz Vrbovskog nisu došle nanatjecanje iako su bile pozvane.

OSTVARENI SU SLJEDEĆI REZULTATI:

Sektor A:

1. Mateo Cvitković - Duga Resa
2. Marijo Matijašić - Ogulin 1
3. Branko Pečaver - Ozalj

Sektor B:

1. Željko Puljar - Duga Resa
2. Anđelko Suša - Draganić
3. Nino Grudić - Slunj

Sektor C:

1. Ivan Roth - Duga Resa
2. Željko Mudrovčić - Ogulin 1
3. Božidar Sambol - Draganić

Ekipno:

1. KŠR Mrežnica - Duga Resa
2. ŠRD Ogulin 1
3. ŠRD Draganić