Get Adobe Flash player

Natječaj za najam mrijestilišta Vitunj - do 01.12.2021.

Upravni odbor Športskog ribolovnog društva „OGULIN“ iz Ogulina, Bernardina Frankopana 13 u skladu s
ovlastima raspisuje

N A T J E Č A J

za najam mrijestilišta „Vitunj“ koje ima u vlasništvu

 

Mrijestilište „Vitunj“ nekretnina je u vlasništvu ŠRD „Ogulin“ koje istu daje u najam najboljem ponuđaču.

 Mrijestilište „Vitunj“ nekretnina je u vlasništvu ŠRD „Ogulin“ koje istu daje u najam najboljem ponuđaču. Tlocrtne je površine 210,00 m2 i sastoji se od 6 većih i 3 manja bazena u kojima je moguća okvirna proizvodnja od oko 500.000 kom salmonidnog mlađa godišnje.


Početna cijena najma je 20.000,00 kuna godišnje. Uz cijenu najma ponuđač mora zadovoljiti i ostale uvjete koje propisuje ŠRD „Ogulin“, a odnose se na podmirenje naknada (komunalne i vodoprivredne), tekućeg održavanja (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) i troškove investicijskih ulaganja. Sva dokumentacija može se pogledati u prostorijama društva na adresi: Ogulin, B.Frankopana 13 uz najavu na telefon 098/736-983.

 

Mrijestilište se daje u najam na rok od najmanje 4 (četiri) godine.


Zatvorene ponude zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu dostaviti na adresu:

ŠRD „Ogulin“,

47300 Ogulin, 

B.Frankopana 13

sa naznakom „za natječaj“,

zaključno do 01. prosinca 2021.godine (srijeda).

 

ŠRD OGULIN

Upravni odbor