Get Adobe Flash player

O društvu

Organizirani športski ribolov u Ogulinu ima dugu tradiciju. Športsko ribolovno društvo Ogulin osnovano je još 1921. godine a danas broji oko četiri stotine članova organiziranih u deset područnih ogranaka. Aktivnosti su usmjerene gospodarenju i čuvanju voda, zaštiti voda, ribljeg fonda i čovjekove okoline, razvoju ribolovnog turizma i unapređivanju športskog ribolova. Društvo ima svoja tri mrjestilišta i desetak uzgojnih potoka pa tako kvalitetnim ribljim mlađem održava stanje ribljeg fonda u skladu s ribolovnom gospodarskom osnovom.

Grb SRD-Ogulin

Društvo gospodari s petnaest visinskih salmonidnih i visinsko - polunizinskih rijeka i potoka, te s četiri jezera (tri akumulacijska). Ukupna duljina vodotokova je 128 km a površina 417 ha. Sve te vode nalaze se na području Grada Ogulina te općina Josipdol, Oštarije, Tounj, Plaški i Saborsko, a graniče s vodama susjednih ribolovnih društava iz Vrbovskog, Duga Rese i Slunja. Ribolovne vode su:

- Gornja Dobra (12,5 km)

- Donja Dobra (5,8 km)

- Vitunjčica (3,6 km)

- Bistrac (4,5 km)

- Lička Jesenica (6,0 km)

- Tounjčica - Rudnica (5,0 km)

- Mrežnica (24,0 km)

- Vrelo Jasenak (3,0 km)

- Akumulacijsko Jezero Bukovnik

- Akumulacijsko Jezero Sabljaci

- Akumulacijsko Jezero HE Lešće (bivša Donja Dobra)

- prirodni fenomen Šmitovo jezero (zabranjen svaki ribolov)

 

Zbog opasnosti od neuklonjenih mina ne preporuča se ribolov na Tržičkoj Mrežnici, Rudnici i Vrljici a eventualni ribolov obavlja se na osobnu odgovornost.

 

Osnovne vrste riba koje možete pronaći u vodama kojima gospodari ŠRD Ogulin su:

- potočna pastrva

- kalifornijska pastrva

- mladica

- lipljan

- pijor

- peš

- bijeli amur

- šaran

- linjak

- štuka

- smuđ

- klen

- podust

- plotica

- mrena

- pisak

- crvenooka

Ribe se love prema odluci Društva o režimu ribolova. U selima uz vodu starosjedioci imaju svoje nazive za pojedine vrste riba. Tako u selima uz Donju Dobru mladicu nazivaju sulica, u selima oko Ogulina peša nazivaju i manjak, glavoč i glavač, potočnu mrenu pisak, a na jezeru Sabljaci crvenooku plotica.

 

Osim riba na području gospodarenja ŠRD Ogulin obitavaju i sljedeće životinjske vrste vezane uz vodu:

Rakovi

 - Potočni rak

- Barski rak

Vodozemci

- Velika zelena žaba

- Mala zelena žaba

Gmazovi

- Barska kornjača

- Bjelouška

Ptice

- Siva čaplja

- Kormoran

- Vodomar

- Gnjurac mali

- Divlja patka

Sisavci

- Vidra

- Dabar

Školjke

- Barska

- Riječna

 

Statut ŠRD-a dostupan je na sljedećem LINKU