Get Adobe Flash player

Pijor

Latinsko ime: Phoxinus phoxinus

Hrvatsko ime: Pijor

Englesko ime: Minnow, Common Minnow

Njemačko ime: Ellritze, Ellering, Pfrille

Morfologija:

 - Leđna peraja: III tvrde perajnešipćice / 7 mekanih šipćica ; 

 - Podrepna peraja: III tvrde šipćice / 6-7 mekih šipćica; 

 - Prsne peraje: I tvrda šipćica / 13-15 mekih šipćica;

- Trbušne peraje: (I) II (III) tvrdih šipćica / 6-8 mekih šipćica 

 - Bočna pruga: 80-100 vrlo sitnih ljusaka. 

 - Bočna pruga je i isprekidana. Prsne peraje su zaobljene, te kod spolno zrelih mužjaka mogu dosezati gotovo do osnova trbušnih peraja. Tijelo pijora pokriveno je vrlo malim ljuskama (80-100 u bočnoj pruzi). Na trbuhu nema ljusaka. Diploidni broj kromosoma (2n) kod pijora je 50. Tijelo je vrlo išarano: na bokovima su velike pjege nepravinog oblika koje ponekad mogu biti spojene i u uzdužnu prugu. U periodu mriješćenja mužjaci poprimaju još intenzivnije obojenje: ponekad mogu postati potpuno crni ili crno-zeleni po bokovima, a trbuh im postaje jarko crven. Po glavi im se razvijaju krupne crvene kvrge (biserni organi).


Max veličina:

8-10 cm, max 14cm


Biologija:

Živi u hladnim čistim vodama s pješćanim i kamenitim dnom. Spolnu zrelost dostiže u uzrastu od 1-2. (negdje i 3.) godine, a mogu doživjeti starost do 8 godina. Mrijesti se u proljeće od svibnja do srpnja. Mrijest se odvija u većim skupinama iznad pijeska ili sitnog kamenja (za koje se ikra lijepi) u brže tekućoj vodi. Ikra je ljepljiva i odlaže se porciono. Plodnost ženki je oko 700 do 1000 komada jaja. 
Hrani se vodenim biljem i beskralježnjacima (nižim rakovima i larvama insekata).


Distribucija:

Rijeke i jezera cijele Europe i sjeverne Azije. U Hrvatskoj naseljava vode Dunavskog i Jadranskog sliva.

Tekst preuzet s: www.ribe-hrvatske.com