Get Adobe Flash player

Smuđ

smud

Latinsko ime: Sander lucioperca

Hrvatsko ime: Smuđ

Englesko ime: Zander, Pikeperch

Njemačko ime: Zander, Sandart, Schill

Morfologija:

 - Prva leđna peraja: 13-17 tvrdih šipćica 

 - Druga leđna peraja: 1-3 tvrdih šipćica / 19-24 mekanih šipćica 

 - Podrepna peraja: 2-3 tvrde šipćice / (10) 11-13 (14) mekih šipćica

- Broj kralježaka: 46-48.

- Repna peraja sadrži 17 šipćica.

- Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 80 - 97 

 - Broj ljusaka iznad bočne pruge: 12-16 

 - Broj ljusaka ispod bočne pruge: 16-24 

 - Postoje dvije leđne peraje, između kojih je mali međuprostor ili se pak dodiruju. U gornjoj i donjoj vilici nalaze se jaki zubi. Piloričkih nastavaka ima 4-10, a škržnih šipćica (branhiospina) od 13-15. Na bočnoj strani tijela ima 8-12 sivocrnih poprečnih pruga. Po leđnoj i repnoj peraji nalazi se niz tamnih pjega razbacanih na opnama između šipćica, dok su ostale peraje bjeložute. Ljuske su sitne. Diploidni broj kromosoma je 24.

 

Max veličina:

1.5 m ; maximalna zabilježena masa: 20 kg

 

Biologija:

Živi u čistim i bistrim vodama sa šljunkovitim i pješčanim dnom. Obično se susreće u dubljim vodama sa stabilnim režimom kisika i to iznad 7 mg/l kisika i temperaturom vode izmedu 10-18°C. Spolnu zrelost postiže u 3. godini, a najčešće od četvrte do sedme godine, pri dužini od oko 60 cm. Mrijesti se u travnju i svibnju, pri temperaturi vode od 12-15 °C . Gradi gnijezda u obliku jama. Plodnost je oko 1 000 000 (do 200 000 na kilogram ženke). Mužjaci čuvaju jaja. Mlađ se hrani zooplanktonom, a krajem prve godine prelazi na grabežljivi način prehrane. U zagađenim vodama smuđevi umiru među prvima.

 

Distribucija:

U rijekama i jezerima sliva Baltičkog, Crnog, Azovskog, Kaspijskog i Aralskog mora. U Hrvatskoj živi u Dunavu, Savi, Dravi i njihovim pritokama, te skoro svim zatvorenim vodama panonske nizine.

 

Tekst preuzet s: www.ribe-hrvatske.com