Get Adobe Flash player

Potočna mrena

mrena

Latinsko ime: Barbus balkanikus

Hrvatsko ime: Potočna mrena, Pisak

Englesko ime: Southern Barbel, Mediterranean barbel

Njemačko ime: Hundsbarbe, Semling

Morfologija:

 - Leđna peraja: 3-4 tvrde šipćice / 8 mekanih šipćica

- Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 5 mekanih šipćica

- Prsne peraje: 1 tvrda šipćica / 14-16 mekanih šipćica

- Trbušne peraje: 2 tvrde šipćice / (7) 8 mekanih šipćica

- Repna peraja: 16-19 šipćica

- Broj kralješaka: 39-40

- Broj ljusaka u bočnoj pruzi: (48) 52-55 (60)

- Broj ljusaka iznad bočne pruge: 11-12 

 - Broj ljusaka ispod bočne pruge: 7 (8)

- Zadnja tvrda šipćica leđne peraje je vrlo malo nazubljena i nije zadebljala. Prednji brčići , povijeni unatrag, dosežu do nosnih otvora, a zadnji do preoperkuluma. Usne su mesnate, a donja usna je trodjelna. Leđna peraja na rubu je pilasta. Od obične mrene (Barbus barbus) razlikuje se po tamnim mrljama i točkama po tijelu, te time što podrepna peraja seže do početka repne peraje koja je slabo udubljena.

 

Max veličina:

30 cm (ženke) ; masa do 250g

 

Biologija:

Vrsta kratkog života koju nalazimo u bistrim vodama sa pješčanim i kamenitim dnom. To su uglavnom dijelovi rijeka i potoka u i ispod zone pastrve. Mlade jedinke hrane se pridnenim beskralješnjacima i biljnim materijalom, a odrasli jedu i ikru i mlađ drugih riba. Spolnu zrelost obično dostižu u drugoj ili trećoj godini života. U vrijeme mrijesta okupljaju se u jata i migriraju uzvodno, u potrazi za povoljnim staništima. Razmnožavaju se u proljeće, od travnja do lipnja, u gornjim dijelovima rijeka i u potocima, na šljunku i kamenju.

 

Distribucija:

Areal potočne mrene proteže se kroz srednju Europu, od granica Francuske i Španjolske, na zapadu, do Rumunjske, Ukrajine i Poljske, na istoku.
U Hrvatskoj nastanjuje pritoke rijeke Save i Drave, te Kupu i njezine pritoke.

 

Tekst preuzet s: www.ribe-hrvatske.com