Get Adobe Flash player

Mrežnica

trzicka_mreznica

Rijeka Mrežnica ili kako ju neki zovu Primišljanska Mrežnica izvire u vojnom poligonu E. Kvaternik kraj Slunja, kojim protiče u dužini od 12 km.

Nakon sedam kilometara od izvora prema pritoku Suvaču, posebnog je obilježja, sa učestalim visokim slapovima i podvodnim barijerama što se pripisuje izrazito sedotvornom karakteru rijeke. Od Čičinom do Tržićkog mosta u dužini od samo 5 kilometara nalazi se čak 26 slapova.

 

Po količini vodene mase jača je od Dobre, ali obzirom na položenost dna i mali pad čini splet jezera i slapova sa razmjerno malim protokom vode.

U Mrežnici su zastupljene sljedeće riblje vrste:

- Potočna pastrva (Salmo trutta)

- Peš (Cottus gobio)

- Pijor (Phoxinus phoxinus)

- Dvoprugasta uklija (Alburnoides bipunctatus)

- Potočna mrena (Barbus balkanikus)

- Klen (Squalius cephalus)

- Plotica (Rutilus pigus)

- Podust (Chondrostoma nasus)

- Žutooka (Rutilus rutilus)

- Crvenperka (Scardinius erythrophthalmus)

- Uklija (Alburnus alburnus)

- Linjak (Tinca tinca)

- Štuka (Exos lucius)

- Grgeč (Perca fluviatilis)

U izvornom dijelu Mrežnica je pretežito salmonidna voda, te nema lipljana. Vrijednost gornjeg toka sadržana je u činjenici da se na sreću malo eksperimentiralo poribljavanjima domaćim i stranim vrstama pa je vjerojatno da se zadržao genotip domaće pastrve.

Nizvodnije se javlja klen i ostali ciprinidi, mrena, plojka i podust, za koje se veže predator štuka. Pri kraju gornjeg dijela, na cijelom središnjem i donjem dijelu Mrežnice povremeno se ulovi salmonid koji domaći ribiči pogrešno zovu mladica, a u stvari je jezerska pastrva.

Radi minsko sumnjivog područja, rizika ranjavanja i ozljeđivanja, ovlaštenik ribolovnog prava ne može preuzeti odgovornost za svoje članove koji se u obavljanju ribolova kreću i borave na tom terenu. Do razminiranja i otklanjanja opasnosti zabranjuje se svaki ribolov na Mrežnici i Tounjčici, a ovlaštenik otklanja svaku odgovornost od šteta nastalih od minski zaostalih sredstava.

trzicka_mreznica2