Get Adobe Flash player

Natječaj za najam mrijestilišta "Vitunj"

grbUpravni odbor sportskog ribolovnog društva „OGULIN“ iz Ogulina, Bernardina Frankopana 13 u skladu s ovlastima raspisuje

N A T J E Č A J

za najam mrijestilišta „Vitunj“ koje ima u vlasništvu

Mrijestilište „Vitunj“ nekretnina je u vlasništvu ŠRD „Ogulin“ koje istu daje u najam najboljem ponuđaču. Tlocrtne je površine 210,00 m2 i sastoji se od 6 većih i 3 manja bazena u kojima je moguća okvirna proizvodnja od oko 700.000 kom ribljeg mlađa godišnje.

Početna cijena najma je 32.000,00 kuna godišnje. Uz cijenu najma ponuđač mora zadovoljiti i ostale uvjete koje propisuje ŠRD „Ogulin“, a odnose se na podmirenje naknada (komunalne i vodoprivredne), tekućeg održavanja (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) i troškove investicijskih ulaganja. Sva dokumentacija može se pogledati u prostorijama društva na adresi: Ogulin, B.Frankopana 13 uz najavu na telefon 047/531-160.  Mrijestilište se daje u najam na rok od 4 (četiri) godine.

Zatvorene ponude zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu dostaviti na adresu: ŠRD „Ogulin“, 47300 Ogulin, B.Frankopana 13 sa naznakom „za natječaj“, zaključno do 08.kolovoza 2011. godine (ponedjeljak).

UO ŠRD „Ogulin“