Režim

Režim ribolova za 2022. godinu

Rijeka GORNJA DOBRA

Dijelom toka rijeke Gornje Dobre (od željezničkog mosta u Ljubošini nizvodno do jezera Bukovnik) dozvoljen je ribolov klasičnim načinom i waser kuglom sa jednom umjetnom muhom bez kontrakuke.

Od željezničkog mosta u Ljubošini do jaza Jelačko te od Molinarijevog mosta do mosta Vražji prelaz dozvoljen je ribolov na umjetne mamce sa obavezno stisnutim kontrakukama.

Dozvoljen je dnevni ulov jedne kalifornijske pastrve najmanje lovne mjere 30 cm (ukupno 5 kom mjesečno).

Rijeka VITUNJČICA

Dozvoljen je ribolov klasičnim načinom sa jednom umjetnom muhom bez kontrakuke po sistemu „ULOVI I PUSTI“.

Rijeka BISTRAC

Dozvoljen je ribolov klasičnim načinom i waser kuglom sa jednom umjetnom muhom te umjetnim mamcem sa obavezno stisnutim kontrakukama po sistemu „ULOVI I PUSTI“.

Rijeka LIČKA JESENICA

Od izvora do mosta u Jurjevoj dragi zabranjen je svaki ribolov.

Od mosta u Jurjevoj dragi do Knežević brane dozvoljen je ribolov isključivo klasičnim načinom sa jednom umjetnom muhom bez kontrakuke.

Od Knežević brane nizvodno do ponora dozvoljen je ribolov klasičnim načinom i waser kuglom s jednom umjetnom muhom te sa umjetnim mamcima sa obavezno stisnutim kontrakukama.

Na dijelu  na kojem je dozvoljen ribolov provodi se režim „ULOVI I PUSTI“.

Jezero SABLJACI

Dozvoljen je ribolov sa TRI štapa sa po jednom udicom uz upotrebu mamaca životinjskog porijekla, boile ili pahulje. Ako se lovi živom ribicom dozvoljena je upotreba kao mamac samo onih vrsta koje žive u toj vodi.

Ribolov i prihrana dozvoljeni su isključivo s obale. Dozvoljena je upotreba umjetnih mamaca kao što su leptiri, blinkeri, silikonci i wobleri bez obzira na veličinu.

Dozvoljeni dnevni ulov je:

 • 2 kom linjaka lov. mjere 20 cm (mjesečno 10 kom)
 • 1 kom smuđa lovne mjere 40 cm (mjesečno 5 kom)
 • 2 kom štuke lovne mjere 40 cm (mjesečno 10 kom)
 • 1 kom šarana težine do 5 kg (mjesečno 2 kom)
 • 1 kom amura lov. mj.  90-100 cm (mjesečno 2 kom)
 • 2 kg ostale bijele ribe (mjesečno 10 kg)
 • u zimovniku Stoševo u zimskom periodu dozvoljen je ulov od 10 kom bijele ribe dnevno

Na jezeru Sabljaci zabranjuje se:

 • prihranjivanje riba svim vrstama žitarica
 • ribolov šarana i amura bez upotrebe prostirke i podmetača
 • razvlačenje udica i prihrana iz čamca, plivanjem i ostalim sličnim načinima.
 • ribolov sa otoka
Jezero BUKOVNIK

Dozvoljen je ribolov sa DVA štapa sa po jednom udicom uz upotrebu svih vrsta mamaca. Ribolov je dozvoljen tokom cijele godine uz poštivanje lovostaja za pojedine vrste riba i ovog režima.

Dozvoljeni dnevni ulov  je:

 • 1 kom kalif. pastrve lov. mjere 30 cm (mjes. 5 kom)
 • 1 kom šarana lovne mjere 40 cm (mjesečno 5 kom)
 • 1 kom linjaka lovne mjere 20 cm (mjesečno 5 kom)
 • 1 kom amura lovne mjere 80 cm (mjesečno 1 kom)
 • 1 kg ostale bijele ribe (mjesečno 5 kg)
Akumulacija HE LEŠĆE (bivša Donja Dobra)

Dio kojim gospodari ovo društvo proteže se od HE Gojak do rječice Ribnjak (obje obale) i desnom obalom još cca 3000 m nizvodno do kote 162 (okomito na selo Čažinka).

Dozvoljen je ribolov na TRI štapa sa po jednom udicom uz upotrebu mamaca životinjskog i biljnog porijekla. Ako se lovi živom ribicom dozvoljeno je koristiti samo one vrste koje žive u toj vodi.

Ribolov mladice dozvoljen je umjetnim mamcima najmanje veličine 18 cm. Zbog otežanog prilaza vodi dozvoljava se ribolov iz čamca (od sastava sa rijekom Bistrac nizvodno) i to isključivo elektromotorom ili na vesla.

Dozvoljen dnevni ulov je:

 • 1 kom šarana lovne mjere 40 cm (mjesečno 5 kom)
 • 2 kom linjaka lovne mjere 20 cm(mjesečno 10 kom)
 • 1 kom smuđa lovne mjere 40 cm (mjesečno 5 kom)
 • 1 kom štuke lovne mjere 40 cm (mjesečno 5 kom)
 • 1 kg ostale bijele ribe (mjesečno 5 kg)

Napomene:

 • Zabranjuje se uzimati potočnu pastrvu, lipljana i mladicu na svim vodama kojima gospodari  ŠRD Ogulin.
 • Zabranjuje se svaki ribolov na rijekama Tržićkoj Mrežnici, Rudnici i Tounjčici zbog opasnosti od minsko eksplozivnih sredstava.
 • Zabranjen je ribolov iz čamca na svim vodama kojima gospodari društvo osim na akumulaciji HE Lešće.

Opće zabrane:

 • Zabranjen je noćni ribolov na svim salmonidnim vodama (pastrva, lipljan, mladica) i to u proljeće od 21,00 do 06,00 sati i u ljeto od 22,00 do 05,00 sati – Zabranjeno je ostavljanje zabačenih ribolovnih štapova bez nadzora i prisutnosti vlasnika
 • Zabranjuje se obilježavanje mjesta ribolova i prihrane trajnim oznakama (kanisteri, plastične boce, plovci i sl.) već je dozvoljena upotreba isključivo ribičkih markera koji se po završenom ribolovu moraju ukloniti
 • Na svim vodama zabranjen je lov žaba, rakova, puževa i pijavica te drugih vodenih životinja
 • Najstrože je zabranjen ribolov mrežama, parangalima, podvodnim puškama, ostima i drugim nedozvoljenim sredstvima na svim vodama kojim gospodari ŠRD „Ogulin“
 • Zabranjen je svaki ribolov na uzgojnim potocima kako slijedi: Cerovnički potok, Manojlović potok, Bocin potok, Munjava, Ponikvarski potok, Krakarski potok, Drežnički potok, Rakovački potok, Jasenački potok i Kebino vrelo
 • Strogo je zabranjeno samovoljno poribljavanje voda ili bilo kakvo prenošenje riba iz jedne vode u drugu
 • Na prirodnom fenomenu Šmitovo jezero i pripadajućem potoku Rupečici zabranjen je svaki ribolov
 • Zabranjena je izgradnja i ostavljanje bilo kakvih trajnih ili privremenih objekata uz vodu na mjestu ribolova (razne nadstrešnice, skloništa, mostići, pontoni, prilazi i slično).
 • Djeci i kadetima do 14 godina starosti zabranjeno je samostalno vršenje ribolova već samo uz pratnju roditelja, ribiča juniora ili seniora sa položenim ribičkim ispitom.

Ribički kodeks

Ne ostavljaj iza sebe na obali smeće i otpatke, naročito ne neugašenu vatru. Nepristojno je loviti na već zauzetom mjestu. Ne postoji na obali „moje“ i „tvoje“ mjesto već se potrudi da ranije dođeš na željeno mjesto. Ne možeš tjerati sa zauzetog mjesta nikoga jer nisi vlasnik obale.

Nikad ne čini ništa što ne želiš da drugi čine tebi.   

Za sve vrste ribolova koristi odgovarajući alat kao što su podmetači, mreže čuvarice, sakovi i slično u cilju očuvanja riba od oštećenja

Ostale informacije

Svaki član društva obavezan je voditi evidenciju izlazaka na vodu i ulova putem aplikacije mRibič.

Prilikom obavljanja ribolova svaki ribič dužan je svaku uočenu neprirodnu i nenormalnu pojavu na vodi (zagađenje vode, uginuće riba, odronjavanje obale i dr.) hitno prijaviti u ured ŠRD-a na telefon 047/531-160 ili na mobitel 098/736-983 (predsjednik) ili na mobitel 091/169-9199 (tajnik). Također je dužan prijaviti svakoga tko krši Zakon o slatkovodnom ribarstvu ili ovaj režim.

Svi članovi i ostali zainteresirani ribiči radi bolje informiranosti mogu koristiti podatke istaknute u oglasnom ormariću u ulici B. Frankopana u Ogulinu ili na internetskoj stranici www.srd-ogulin.hr.

Adresa društva je: B. Frankopana 13 (P.P.66), 47300 Ogulin

Prodajna mjesta za dnevne dozvole:

 • Ured ŠRD “OGULIN”, B. Frankopana 13, 047/531-160 (za sve vode)
 • Restoran “Kod Ive” Jezero Sabljaci 1, 047/535-415 (za jezero Sabljaci)
 • Caffe bar „JEZERO“, Ribarići 17, 091/6060-566
 • ribočuvar Tomislav Luketić 098/9333-636 (za sve vode)

Ribočuvarska služba