Ribočuvari

Ribočuvarska služba ŠRD Ogulin

Svaki član društva obavezan je voditi evidenciju izlazaka na vodu i ulova putem aplikacije mRibic.

Prilikom obavljanja ribolova svaki ribič dužan je svaku uočenu neprirodnu i nenormalnu pojavu na vodi (zagađenje vode, uginuće riba, odronjavanje obale i dr.) hitno prijaviti u ured ŠRD-a na telefon 047/531-160 ili na mobitel 098/736-983 (predsjednik) ili na mobitel 091/169-9199 (tajnik). Također je dužan prijaviti svakoga tko krši Zakon o slatkovodnom ribarstvu ili ovaj režim.

Svi članovi i ostali zainteresirani ribiči radi bolje informiranosti mogu koristiti podatke istaknute u oglasnom ormariću u ulici B. Frankopana u Ogulinu ili na internetskoj stranici www.srd-ogulin.hr.

Adresa društva je: 47300 Ogulin, B.Frankopana 13 (P.P.66)

Prodajna mjesta za dnevne dozvole:

  1. Ured ŠRD “OGULIN”, B. Frankopana 13, 047/531-160 (za sve vode)
  2. Restoran “Kod Ive” Jezero Sabljaci 1, 047/535-415 (za jezero Sabljaci)
  3. Caffe bar „JEZERO“, Ribarići 17, 091/6060-566
  4. ribočuvar Tomislav Luketić 098/9333-636 (za sve vode)
  5. Marinko Puškarić 091/169-9199