Poribljavanje salmonidnih voda ŠRD Ogulin

Poribljavanje salmonidnih voda ŠRD Ogulin

U popodnevnim satima u utorak, 29.11.2022. godine izvršeno je poribljavanje salmonidnih voda kojima gospodari ŠRD Ogulin s potočnom pastrvom.

Više Komentiraj

Novi “stanovnici” Sabljaka i Bukovnika

Novi “stanovnici” Sabljaka i Bukovnika

Kako smo i ranije najavili, jezera Sabljaci i Bukovnik poribljena su u ponedjeljak, 20. prosinca 2021. godine, sukladno Planu upravljanja i godišnjoj dinamici.

Više Komentiraj

Poribljavanje jezera Sabljaci i Bukovnik šaranom i amurom i zabrana ribolova

Poribljavanje jezera Sabljaci i Bukovnik šaranom i amurom i zabrana ribolova

Športsko ribolovno društvo Ogulin će 20.12.2021. godine izvršiti poribljavanje jezera Bukovnik i Sabljaci. Ukupno će se poribiti 600 kg amura i 300 kg šarana.

Više Komentiraj

Poribljavanje i zabrana ribolova – jezero Sabljaci

Poribljavanje i zabrana ribolova – jezero Sabljaci

Sukladno Planu upravljanja jezero Sabljaci poribljeno je šaranom. Iz tog razloga zabranjuje se svaka vrsta šaranskog ribolova u razdoblju od 26. do 28.11.2021.

Više Komentiraj

Zabrana ribolova zbog poribljavanja

Zabrana ribolova zbog poribljavanja

Stigli su novi stanovnici rijeke Dobre pa je sukladno tome od 13. do 14. svibnja 2021. godine zabranjen ribolov na cijelom toku rijeke Dobre!

Više Komentiraj