Novi “stanovnici” Sabljaka i Bukovnika

Novi “stanovnici” Sabljaka i Bukovnika

Kako smo i ranije najavili, jezera Sabljaci i Bukovnik poribljena su u ponedjeljak, 20. prosinca 2021. godine, sukladno Planu upravljanja i godišnjoj dinamici.

Više Komentiraj

Poribljavanje jezera Sabljaci i Bukovnik šaranom i amurom i zabrana ribolova

Poribljavanje jezera Sabljaci i Bukovnik šaranom i amurom i zabrana ribolova

Športsko ribolovno društvo Ogulin će 20.12.2021. godine izvršiti poribljavanje jezera Bukovnik i Sabljaci. Ukupno će se poribiti 600 kg amura i 300 kg šarana.

Više Komentiraj

Poribljavanje i zabrana ribolova – jezero Sabljaci

Poribljavanje i zabrana ribolova – jezero Sabljaci

Sukladno Planu upravljanja jezero Sabljaci poribljeno je šaranom. Iz tog razloga zabranjuje se svaka vrsta šaranskog ribolova u razdoblju od 26. do 28.11.2021.

Više Komentiraj

Organizacija društvenog šaranskog natjecanja na jezeru Sabljaci

Organizacija društvenog šaranskog natjecanja na jezeru Sabljaci

ŠRD Ogulin pokreće inicijativu za organizacijom društvenog šaranskog natjecanja na jezeru Sabljaci sredinom mjeseca kolovoza. Molimo zainteresirane da se jave.

Više Komentiraj