Poribljavanje i zabrana ribolova – jezero Sabljaci

Poribljavanje i zabrana ribolova – jezero Sabljaci

Sukladno Planu upravljanja jezero Sabljaci poribljeno je šaranom. Iz tog razloga zabranjuje se svaka vrsta šaranskog ribolova u razdoblju od 26. do 28.11.2021.

Više Komentiraj

Organizacija društvenog šaranskog natjecanja na jezeru Sabljaci

Organizacija društvenog šaranskog natjecanja na jezeru Sabljaci

ŠRD Ogulin pokreće inicijativu za organizacijom društvenog šaranskog natjecanja na jezeru Sabljaci sredinom mjeseca kolovoza. Molimo zainteresirane da se jave.

Više Komentiraj