Vode

Društvo gospodari s 15 visinskih salmonidnih i visinsko – polunizinskih rijeka i potoka, te s četiri jezera (tri akumulacijska). Ukupna duljina vodotokova je 128 km a površina 417 ha.

Sve te vode nalaze se na području Grada Ogulina te općina Josipdol, Oštarije, Tounj, Plaški i Saborsko, a graniče s vodama susjednih ribolovnih društava iz Vrbovskog, Duga Rese i Slunja.

Ribolovne vode su:

 • Gornja Dobra (12,5 km)
 • Donja Dobra (5,8 km)
 • Vitunjčica (3,6 km)
 • Bistrac (4,5 km)
 • Lička Jesenica (6,0 km)
 • Tounjčica – Rudnica (5,0 km)
 • Mrežnica (24,0 km)
 • Vrelo Jasenak (3,0 km)
 • Akumulacijsko Jezero Bukovnik
 • Akumulacijsko Jezero Sabljaci
 • Akumulacijsko Jezero HE Lešće (bivša Donja Dobra)
 • prirodni fenomen Šmitovo jezero (zabranjen svaki ribolov)

Osnovne vrste riba koje možete pronaći u vodama kojima gospodari ŠRD Ogulin su:

 • potočna pastrva
 • kalifornijska pastrva
 • mladica
 • lipljan
 • pijor
 • peš
 • bijeli amur
 • šaran
 • linjak
 • štuka
 • smuđ
 • klen
 • podust
 • plotica
 • mrena
 • pisak
 • crvenooka

Ribe se love prema odluci Društva o režimu ribolova. U selima uz vodu starosjedioci imaju svoje nazive za pojedine vrste riba. Tako u selima uz Donju Dobru mladicu nazivaju sulica, u selima oko Ogulina peša nazivaju i manjak, glavoč i glavač, potočnu mrenu pisak, a na jezeru Sabljaci crvenooku plotica.